HOSE:HAR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
#HAR - AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
Mã này sau khi đã tăng đủ sóng, hiện tại đang giảm về vùng 4500, chúng ta chờ xác nhận nhà đầu tư mua tại vùng này để có thể kiếm lợi nhuận.
- Vùng tốt để MUA: 4500 - 4000.
Chúc bà con đầu tư tốt!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.