HOSE:HAX   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
_video mang quan điểm cá nhân ac ndt tham khảo và đánh giá lại dựa trên phương pháp giao dịch của mình nhé.tks và nhớ bấm follow để xem thêm các video mới khác tks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.