binancash

Theo SSI Research: HAX có thể kiếm ăn trong ngắn hạn. Đồng quan

Giá lên
HOSE:HAX   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Theo SSI Research thông báo thì:
HAX (MUA, Giá mục tiêu: 37.500 Đồng/cp): Bỏ qua rủi ro bùng phát dịch trong ngắn hạn, triển vọng tích cực nhờ thị trường ô tô hồi phục và mạng lưới showroom mở rộng

Theo quan điểm của tôi thì:
  • Thứ nhất, số liệu HAX cho thấy sự gia tăng ổn định
  • Thứ hai, với trend đầu tư chứng khoán hiện nay và số liệu đã vượt qua đường Resistant thì giá có thể tăng tới mức 37

Vậy có thể đầu tư HAX trong ngắn hạn kiếm tiền cafe.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.