kimochi97

Cổ Phiếu HAX dưới góc nhìn kỹ thuật

Giá lên
HOSE:HAX   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mã chứng khoán HAX ( Công ty cổ phần dịch vụ oto Hàng Xanh)
Cổ Phiếu HAX dưới góc nhìn kỹ thuật
Sau khi breakout khỏi nền giá đã test lại hỗ trợ và hình thành mô hình lá cờ
Buy : 31.5 - 32.5
Cắt lỗ : 26.1
Chốt lời trailing stop MA 50
Lưu ý : chỉ rủi ro cho 1 vị thế từ 1 - 3% cho tổng tài khoản