BlockInfo

HBAR/BTC ( Binance)

Giá lên
BINANCE:HBARBTC   Hedera Hashgraph / Bitcoin
Hội tụ mạnh
Hỗ trợ 24h 246
Kháng cự 24h 280
Kì vọng lợi nhuận 18%
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.