AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH HBC - CÓ DẤU HIỆU XÁC LẬP ĐÁY - PHÁ VỠ XU HƯỚNG GIẢM

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
ELLIOTT: Sau khi phá vỡ mô hình sóng Ending diagonal của sóng C, HBC đang trong giai đoạn Pull back về để chuẩn bị cho một chu trình sóng tăng mới.
MÔ HÌNH: Xuất Hiện Mô hình Vai Đầu Vai đảo chiều xu hướng ==> Hiện tại HBC đang ở Vai phải => Vị thế mua tốt với kì vọng phá Đường Neck line.
KẾT LUẬN: HBC có thể tiếp tục tăng 25% giá trị.