tradingpro2012

HBC- Dòng tiền thông minh đã nhập cuộc,điểm mua tốt quanh giá 18

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Nhìn đồ thị Daily của cổ phiếu công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình - HBC chúng ta nhận thấy giá của cổ phiếu HBC đã thoát hoàn toàn kênh giảm giá thiết lập từ khi cổ phiếu HBC đạt đỉnh 10/2017 đến khi cổ phiếu này chạm đáy và đi lên 1/2019.Hiện tại cổ phiếu HBC đã vượt mây và đang test lại cạnh trên của kênh giảm giá vừa bứt phá qua là đường trend line đặt quanh mức giá 18, mây tăng cũng đã xuất hiện trên đồ thị Daily báo hiệu xu hướng tăng giá trong tương lai được xác lập.Dòng tiền lớn vào rất mạnh khi cổ phiếu HBC break out kênh giảm giá cho thấy dòng tiền thông minh đã nhập cuộc hiện tại cổ phiếu HBC đang dự kiến vận động theo mô hình vai - đầu - vai với điểm mua sớm đặt quanh giá 18, mô hình sẽ bị phá vỡ khi giá giảm qua đáy cũ 15, mô hình sẽ được xác nhận khi giá đóng cửa nến ngày vượt đường viền cổ quanh 21,5 với mục tiêu hướng đến taghet 1: 25,6; taghet 2 : 29; taghet 3 : 32.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.