HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Chuyện đầu tư may rủi nào ai nói trước được, nhưng với kiến thức nhìn nhận sắc bén và giá đang vượt khỏi bollinger band . Tôi mạnh dạn đoán HBC đang chạy sóng 4 và cần thêm thời gian để chỉnh thêm, sau đó mới tiếp tục chạy sóng 5

Tôi chém gió rất giỏi, vậy nên hãy tự quyết định với đồng tiền của mình !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.