lainguyen89

HBC - Cho tín hiệu mua đẹp

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
132 lượt xem
1
HOSE:HBC

Với kỳ vọng sự phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh vào 2022.