HoangMinhchannel

HCM xuất hiện tín hiệu mua vào ngắn hạn

Giá lên
HOSE:HCM   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HCM hiện tại đang có tín hiệu mua vào tương đối mạnh trong ngắn hạn, tại vùng hỗ trợ 51.5 đã tích luỹ và không thể phá vỡ 2 lần và tạo tín hiệu đảo chiều.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục tăng điểm đến vùng mục tiêu 61.1
Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex