Cowboyyy

HDB - Toàn là tin tốt, liệu có BUNG NÓC được không??

Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
Chắc chỉ có thị trường mới trả lời được câu hỏi này thôi
Bình luận:
hẳn là rơi khiếp quá
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.