TranHoaiNam2111

Mua lướt sóng ngắn hạn HDB

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
Mua ngắn hạn HDB
Entry: 27200
Stop Loss: 25400 (7.7%)
Take Profit: 30500 - 32000 (12% - 17%)
Giao dịch đang hoạt động:
Đã vào lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chốt lời toàn bộ tại giá 31.
Chúc mừng anh chị em :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.