HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
1. Hình thành mẫu hình vai đầu vai. Giá đã rơi qua đường viền cổ.
2. Đường DI- chủ đạo.
3. RSI đi xuống qua 30.
4. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở vùng giá: 22k - 24k.