BanDang

HDG đang ở cuối chu kỳ phân phối

Giá xuống
HOSE:HDG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Theo nhận định và đánh giá của mình, HDG đang ở cuối của chu kỳ phân phối (cũng như nhiều cổ phiếu khác)

Nhận Định Của Cá Nhân, Có Thể Đúng Và Có Thể Sai
Không Khuyến Nghị Mua Bán!
Hãy Tự Chịu Trách Nhiệm Với Tiền Của Mình!

Các chỉ báo và công cụ mình dùng để check

1. TradingV: https://bit.ly/3dn0iyq (Mình dùng bản Pro - mọi người nên đăng ký và tải về điện thoại để xem)
2. Extreme Vol
3. RSI
4. Những mã tôi mua: https://t.me/tinhieumuaban

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.