Whale-D

spot hifi 14/4/2023

Giá lên
BINANCE:HIFIUSDT   HIFI / TetherUS
anh em #LONG nhẹ #HIFI nhẹ nhé
entry 0.4381
stl: 0.3950 (9.8%)
tham khảo nhé . có trách nhiệm với tiền của bản thân

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.