Max0909

HIVE/BTC

Giá lên
BINANCE:HIVEBTC   HIVE / Bitcoin
Plan như hình
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: buy lai đi mn , 52-53 , stoploss out khỏi 50 , tp như cũ . Kèo này fail nữa thì nghỉ chơi alt vậy :)))
Bình luận: tp1 :D
Bình luận: sáng lỗ 4% h kiếm lại đc 13% , đâu dễ lấy tiền của a :)))
Bình luận: theo Chart bên Bittrex thì ai muốn Buy HIVE thì buy quanh vùng 25-27 nhé -target 10%-30% - stoploss 5-10%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.