toansystem

HND tổng quan tuần 21/3 - 25/3/22

Giá lên
UPCOM:HND   HAI PHONG THERMAL POWER JSC
HND tổng quan tuần 21/3 - 25/3/22
Vùng chờ mua: 19100 - 19300
Stoploss: 18700
Profit: 20000 - 20150

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.