HOSE:HNG   CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
HNG đang cho tín hiệu đẹp
Anh chị em xem xét.

BUY HNG:

- Break and retest trend
TP:24-25
STOPLOSS: 7-8%

GOODLUCK!