xuhuongvang1

Phân tích Sóng và Giá Holo Hot/Btc trên Binance

Giá lên
BINANCE:HOTBTC   None
Từ khi Hot bắt đầu lên mạnh và chạm đáy vào ngày 19.11 và con sóng ấy đi ngang kéo dài đến nay - chỉ còn 2 ngày nữa là tròn 1 tháng
Đi ngang từ 12 - 14 sts từ 19.11
Hôm nay là 17.11
Từ hôm qua đến nay con số 13 liên tục được mua manh báo hiệu chu kì 1 tháng đi ngang đã gần xong và tiếp đến là con sóng Hồi khoảng 40 - 55%
Vùng giá bán các bạn tự chốt theo lòng tham của mình nhé
Bình luận: Cập nhật tường Buy Sell Hot/Btc trên Binance
12 - 173.3BTC
13 - 26.6BTC
14 - 168.7BTC
Bình luận: Tường 13 đang được mua phá rất nhanh
Bình luận: cập nhật giá hiện tại đang ở 13 - 14 và chuẩn bị lên 14 - 15