xuhuongvang1

Phân tích Sóng và Giá Holo Hot/Btc trên Binance

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:HOTBTC   None
Từ khi Hot bắt đầu lên mạnh và chạm đáy vào ngày 19.11 và con sóng ấy đi ngang kéo dài đến nay - chỉ còn 2 ngày nữa là tròn 1 tháng
Đi ngang từ 12 - 14 sts từ 19.11
Hôm nay là 17.11
Từ hôm qua đến nay con số 13 liên tục được mua manh báo hiệu chu kì 1 tháng đi ngang đã gần xong và tiếp đến là con sóng Hồi khoảng 40 - 55%
Vùng giá bán các bạn tự chốt theo lòng tham của mình nhé
Bình luận:
Cập nhật tường Buy Sell Hot/Btc trên Binance
12 - 173.3BTC
13 - 26.6BTC
14 - 168.7BTC
Bình luận:
Tường 13 đang được mua phá rất nhanh
Bình luận:
cập nhật giá hiện tại đang ở 13 - 14 và chuẩn bị lên 14 - 15
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.