KUCOIN:HOTCROSSUSDT   Hot Cross / Tether
Một trong những dự án #defi nằm trong top MVB, có tiềm năng list Binance trong thời gian tới.
Biểu đồ 1D đang có phân kỳ ẩn, kỳ vọng có điều chỉnh mạnh từ vùng giá hiện tại.

BUY: 0.3 - 0.33$
TP1: 0.5$
TP2: 1$
SL: 0.25$

#NFA