Cowboyyy

Phân tích cổ phiếu HPG tháng 4/2019

Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Nhìn tổng quan khung tuần: Có vài điểm cơ bản ở đây:
1. Xu hướng chủ đạo vẫn là down trend.
2. Giá đang gặp cản Ema89.
3.Lực bắt đáy còn rất mạnh.
=> Như vậy khuyến cáo các nhà đầu tư không nên nhảy vào mã này.
Có 2 khả năng:
1: Xu hướng down trend thì khuyến cáo bỏ qua mã này trong dài hạn.
2. Giá break down chanel thì cơ hội vẫn còn cho các nhà đầu tư tại mức giá như hình
Đi sâu vào D3:
Bò húc lên được một ít thì lại bị gấu tát một cú với volume tương tự. Histogram cũng đã giảm đều về 0 cho thấy giá khó có thể tăng được => Ngắn hạn giá có thể về đến mức giá này Vào D1:
Dành cho các nhà đầu tư đang mắc kẹt trong thị trường:
Nên theo dõi thị trường lên tục để có thể chốt trong mức giá được.
Nếu giá đi lên được kì vọng như hình thì tốt. Nếu không đạt thì cũng nên chốt sớm
Bình luận:
25/4/2019
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.