MBOX196

HPG ( Hòa phát) thép :thứ 2 ngày 6 tháng 4 năm 2020

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Trong tháng 4 này các chiến sĩ có ngứa tay quá thì cứ BUY ông HPG này theo chiến lược như biểu đồ, tới cuối tháng 4 này nếu đúng như kịch bản nó về vùng 10k không phá hỗ trợ cũ thì ôm nhiều vào.
- hiện giờ xu hướng 1M đang là xu hướng giảm ai đang ôm hàng thì bán ra đợi hỗ trợ cứng mua lại
- xu hướng tháng (M) đang là xu hướng giảm xu hướng tuần (W) Tăng chỉ là tạm thời mà thôi nên bán không nên giữ.
CHÚC CHIẾN SĨ THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.