HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Hôm nay buộc phải nói lời chia tay với HPG, nguyên tắc 3 tuần nắm giữ sau phiên Break,
#Đánh giá sơ bộ:
1/ Lượng cung treo lơ lững trên đầu quá lớn , sẽ là khó khăn cho giá BAY xa
2/ Khối ngoại là điều ái ngại nhất khi BÁN nhiều phiên liên tiếp với khối lượng lớn
3/ Những Cây Nến gần đây ko ủng hộ xu hướng
4/ Các chỉ báo cũng ko ủng hộ
BÁN NGAY KHI CÓ THỂ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.