KhaiGuru

Thép Xây Dựng HPT phục hồi trở lại

Giá lên
KhaiGuru Cập nhật   
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HPG
Xu hướng khung lớn Daily là giảm.
Nhưng, MACD H4 cho thấy đà giảm đã chững lại khi tạo đáy.
Với việc thị trường Bất Động Sản và Xây Dựng phục hồi sẽ kéo theo ngành Thép tăng trưởng trở lại.
Dự đoán trong năm mã HPG sẽ tăng.
Mua Market tại giá hiện tại.
TP 1 tại 24,000 đ
TP 2 tại 40,000 đ
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang Tăng tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.