Tramanh1996

HPG vùng chốt lời không còn điểm vào

HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HPG sau pha tăng mạnh vượt vùng giá đỉnh 31 đã tạo nên các vùng chốt lời tốt. Mục tiêu tiếp theo hợp lý để chốt lãi là 46.5.
- Hạn chế mua mới. Chờ nền tích lũy. Còn hàng thì kê chốt dần.
- Đánh giá dòng thép vẫn là dòng lead chỉ báo thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.