HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Macd Divergence so:
30-40% bag buy at 40
70-60% bag buy at 35.5-36