nhadautu79

HPG có có vượt mây thành công ???

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOSE:HPG
<chart week> Chiku đã vượt vùng giá tích lũy ngắn hạn khá đẹp. Mục tiêu tiếp theo là vượt mây.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.