nhadautu79

HPG có có vượt mây thành công ???

Giá lên
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOSE:HPG
<chart week> Chiku đã vượt vùng giá tích lũy ngắn hạn khá đẹp. Mục tiêu tiếp theo là vượt mây.