HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
côr phiếu hpg ai quan tâm thì đợi vùng giá này rồi tính tiếp nhé,chúng ta sẽ còn được mua rẻ hơn nếu vùng hỗ trợ này toang, : ))
Bình luận:
nếu cây nến xanh này giữ dc trên vùng cản chéo thì hpg sẽ có cơ hội một đợt tăng đảo chiều lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.