HOSE:HQC   CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
Trong ngày 03/09 khối lượng giao dịch đột biến đạt hơn 8tr đơn vị, giá đang vùng thấp nhất, có thể chủ tịch Trương Anh Tuấn đã tranh thủ gom hàng. Sự chay ì của HQC có phần lỗi của nhà nước, chứ HQC không phải là công ty lừa đảo, thành ra thời gian tới chúng ta có thể hi vọng gói hỗ trợ mới, hoặc họ phải hỗ trợ theo nhiều hình thức khác, thời gian tích luỹ càng lâu thì tốc độ cất cánh càng nhẹ nhanh.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.