kevinluong85

10:30 29/08 HSG (hoa sen group)

Giá xuống
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
KHUNG 4H đã hoàn thành 5 sóng Ellitott
Giá phá vỡ đỉnh 4 của sóng Elliott
Tìm entry short ở M45, M30
Entry:18900 - 20700
SL:20850
TP: 16950
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.