Heliosvn

Cơ hội X2 ngắn hạn với HT (Huobi Token )

Giá lên
HUOBI:HTHUSD   Huobi Token / HUSD
Các tín hiệu tốt để mua HT trong thời điểm này.

*BTC đã có đợt hồi phục khá từ đáy 29k lên 50k (ngày 21/8). Và HT thường đi chậm hơn BTC . HT đỉnh tháng 5 là 39$, đáy đợt rồi là 7$, nếu theo xu hướng BTC thì sẽ có đợt hồi về tầm 22$ đến 30$.
*Hiện HT đang xếp vị trí 51 với vốn hóa tầm 2.4 tỷ đô. Rất khiêm tốn so với 50 con nằm trên nó, nhất là trong bối cảnh có các tin tốt như việc SOL liên tục lập đỉnh trên 100$.

Dù BTC đang ở trong giai đoạn nhảy cảm, và theo mình thì có xu hướng đỏ ngắn (1-2 tuần tới). Nhưng với truyền thống đi chậm, và đi ngược BTC thì HT có cơ hội khá lớn trong việc LONG ở thời điểm này.
*Chú ý: Cân nhắc STOPLOSS khi giá rớt khỏi đường xu hướng tăng màu tím, nó sẽ không có khoảng giá stoploss cố định mà sẽ theo xu hướng của chart D1.

***Các bài phân tích của mình chỉ mang tính tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định mua hoặc bán phụ thuộc chính vào cách chơi và chiến lược của các bạn ***
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.