kipxonghip102

Đồ thị HT/USDT ngày 17.4.2019d

Giá xuống
HUOBI:HTUSDT   Huobi Token / Tether USD
Đồ thị khung W đạt cực đại trung bình năm
Đang vào sóng chỉnh mạnh
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.