HUOBI:HTUSDT   Huobi Token / Tether USD
tiếp tuc uptren tích lũy khung tuần khá lâu . entry 8$ - 10$ .lãi tùy mồm , không đồng tình đừng sủa càn . đồng quan điểm cho 1 like .