HUOBI:HTUSDT   Huobi Token / Tether USD
hình hộp theo hành vi giá lên, gom vùng 10$ (càng dưới 10$ càng rẻ) tp 1 56$ - tp 2 cuối hộp 73$
hành vi giá vượt đỉnh ta đánh theo hộp mở rộng đầu tiên được đo từ giá cao nhất(hight) đến đáy(low) sóng điều chỉnh của kháng cự quá khứ,rồi phân hộp ra hộp thứ 2 với tỷ lệ = hộp đầu như biểu đồ.
theo dõi 13/3/2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.