Phamdong1969

HT/USDT có thể đã điều chỉnh xong

Giá lên
HUOBI:HTUSDT   Huobi Token / Tether USD
Vùng hỗ trợ tốt của HT là 2,1$ nếu phá vùng này thì vùng giảm sau là rất sâu, ( 1,2$ )
Chúng tôi nghiêng về hướng HT đã điều chỉnh xong và tạo vùng tích lũy để đi lên Vùng mà HT có thể chinh phục là 3,6$ sau đó là đỉnh cũ 5,7$