Phamdong1969

HT/USDT có thể đã điều chỉnh xong

Giá lên
HUOBI:HTUSDT   Huobi Token / Tether USD
Vùng hỗ trợ tốt của HT là 2,1$ nếu phá vùng này thì vùng giảm sau là rất sâu, ( 1,2$ )
Chúng tôi nghiêng về hướng HT đã điều chỉnh xong và tạo vùng tích lũy để đi lên Vùng mà HT có thể chinh phục là 3,6$ sau đó là đỉnh cũ 5,7$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.