VincentVV

HUT - GAME HAY - BQT GUD

HNX:HUT   TASCO JSC
Kịch bản số 2 cho HUT.
S1,2,3 là đường hỗ trợ.
R1,2 là đường kháng cự.

Kịch bản này tương ứng với việc canh theo dõi sau điểm bán khi chạm Stoploss.

Kịch bản này hướng đến việc giá sẽ về test lại đường hỗ trợ S2, nhưng thường có xu hướng sẽ tạo Spring ( Quá trình kiểm tra lượng cung trước khi tăng giá ) trong mẫu hình nhỏ của vùng biên giá 24.5 - 28.5. Em nghĩ nếu về đó thì sẵn test luôn lại cái Biên dưới của vùng đáy S1 22.3, nên tại đây sẽ có 2 nghiệp vụ đáng chú ý là Test lại S1 + tạo Spring trong mẫu hình nhỏ rồi bật tăng lại nếu có tín hiệu xác nhận là 1 Vùng giá ít nhất 4 phiên có tín hiệu Kiệt khối lượng và tín hiệu Bật tăng trở lại sau đó chính là điểm Mua.

Còn sau sẽ quan sát các nền nâng giá ( lps ) đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thì canh mua tại các điểm Bật tăng phá vỡ nền giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.