tradewithme99

Bẫy giá trên mã cổ phiếu IBE

Giá xuống
BME:IBE   ACCIONES IBERDROLA
Đăng lên làm tư liệu tham khảo
Còn 1 mức TP là điểm chốt lời kì vọng của đám đông
Sẽ theo dõi thêm xem có chạm mức TP này không

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.