hoanglinh91

ICP - LD wave may be ?

Giá lên
BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
Sau khoảng thời gian điều chỉnh tạo đáy mới, icp đã có xu hướng tăng trong ngắn hạn, kỳ vọng là một sóng leading diagonal.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.