linhberty

ICPUSDT - Khả quan

Giá lên
BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
Có vẻ đã test đáy thành công, vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 48 -> có thể gom 20-30% Spot BINANCE:ICPUSDT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.