Legend_invester

ALT COIN PHỤC HỒI HÔM NAY 10/05 ICP

BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
#ICP SAU khi giảm và xuất hiện Phân kỳ tăng MACD Phân kỳ tăng M30
Phá tích lũy vai đầu vai và tam giác tăng
Cho mục tiêu > 12.2 - 12.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.