tuannv95355

Phân tích ICPUSDT- Hs Nguyễn Văn Tuấn, Lớp BACS_K8 Easytrading

BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
Theo khung D, đồng ICP đang nằm trong mô hình tam giác vuông, có vùng hỗ trợ cứng tại 38,9$, Điểm vào lệnh khi giá break trendline tại vùng 42.68$. Điểm stoploss khi giá phá vùng hỗ trợ , 36.92$ . Target 1 40% tại mức giá 56.82$; Target 2 tại mức giá 84.05$ (nên chốt 30%); Target 3 tại vùng 96.08$.