tuannv95355

Phân tích ICPUSDT- Hs Nguyễn Văn Tuấn, Lớp BACS_K8 Easytrading

BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
Theo khung D, đồng ICP đang nằm trong mô hình tam giác vuông, có vùng hỗ trợ cứng tại 38,9$, Điểm vào lệnh khi giá break trendline tại vùng 42.68$. Điểm stoploss khi giá phá vùng hỗ trợ , 36.92$ . Target 1 40% tại mức giá 56.82$; Target 2 tại mức giá 84.05$ (nên chốt 30%); Target 3 tại vùng 96.08$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.