MUNC

ICP cho xu hướng dài dạn

BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
mình hiện tại đang nhìn thấy nhịp hồi ở đây, nhưng cẩn thận đến vùng 44-46 sẽ có hoán chuyển sóng lên tiếp hoặc hiệu chỉnh kép xuống vùng dưới