BINANCE:ICPUSDT.P   ICP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
ICPUSDT.P

ICP đã hoàn thành cú nén động lượng giữa đường ema và đường xu hướng. Chúng ta không còn lý do gì để bỏ qua kèo ngon này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.