phuongphamkn

ICP cho xu hướng dài hạn - target 1 - $90

BINANCE:ICPUSDTPERP   ICP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
25 lượt xem
0
Nhìn vào biểu đồ có thể thấy hiện tại ICP đã break khỏi niêm tích lũy và quay lại test trend để tiếp tục xu hướng tăng. vùng Fibo 50 + vùng test trend là 1 điểm bật rất lớn, chứng tỏ xu hướng tăng vẫn còn tiếp tục

Bình luận