GameonVentures

ICX, H4, Buy

Giá lên
BINANCE:ICXBTC   ICON / Bitcoin
Mua ở khung màu xanh, đặt SL thấp hơn đường trend
Chốt lời: 60%
Mục tiêu giá: 120 %

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.