TungLionKing

ICXBTC - Kèo LONG - H4 hội tụ , giá ở vùng hỗ trợ

Giá lên
BINANCE:ICXBTC   ICON / Bitcoin
ICX/BTC đang ở vùng hỗ trợ mạnh. Trên khung H4 có dấu hiệu hội tụ. Cân nhắc vào kèo Long

TP1: 2300
TP2: 2700
SL: 1900

Chú ý:
- Không All in
- Giá tại Binance ở các sàn khác có thể có sự chênh lệch
- Quản lý vốn và nguyên tắc giao dịch