ICX/BTC - Binance
Buy: 635 - 639
Sell: 689 - 714
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo