ICX/BTC - Binance
Buy: 0.0000990 - 0.0000994
Sell: 0.0001044 - 0.0001053
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3% chúc các bạn sớm win kèo