kienneik87

Chuẩn bị vọt lên

kienneik87 Cập nhật   
BINANCE:ICXUSDT   ICON / TetherUS
Cả BTC cũng có vẻ như đang chuẩn bị đẩy 1 cú trước khi điều chỉnh. Cắn nhanh và chốt lời vừa miếng vùng giá này.
Bình luận:
Phân tích cặp này tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.