Max0909

ICX/USDT -Scalping

Giá lên
Max0909 Cập nhật   
BINANCE:ICXUSDT   ICON / TetherUS
'Nước trong quá thì không có cá - Người cẩn thận quá thì ko có tiền '
Bình luận:
BTC hiện đang đi ngang khá khó chịu , phần buy hiện đang có lời , ae có thể chốt hoặc dời stoploss = entry để đảm bảo kèo nếu sai cũng ko thua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.